Click here to view image.

De Vlaams Belang-politica Anke Van dermeersch was in september 2013 een politieke campagne gestart onder de naam “Vrouwen tegen Islamisering”. Daarbij verspreidde zij affiches met een foto van haar benen waarop een aantal markeringen stonden die de beknotting van de vrijheid van vrouwen door de islam moesten illustreren. Op de foto droeg ze de typische schoenen met hoge hakken en rode zolen van Louboutin.

Louboutin stelde een stakingsvordering in bij de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen op grond van haar rode zolenmerk voor schoenen met hoge hakken. Volgens Louboutin gebruikte Anke Van dermeersch de bekende schoenen als blikvanger in haar campagne. Anke Van dermeersch probeerde zo mee te liften op de reputatie van Louboutin en deed afbreuk aan de reputatie van het merk, dat niet geassocieerd wil worden met dergelijke controversiële thema’s.

Interessant was de vraag in hoeverre de politica een geldige reden had om het merk te gebruiken. Anke Van dermeersch meende dat zij een geldige reden kon putten uit haar recht om alle merkkledij te dragen die zij wil, voor zover ze die op een eerlijke wijze heeft verkregen. Zij zou als politica altijd het risico lopen geassocieerd te worden met merken.

De rechter verwierp die redenering echter. Volgens de rechter is het weliswaar juist dat politici met een zekere mediabekendheid bij uitstek publieke figuren zijn die op openbare plaatsen gemakkelijk worden opgemerkt. Hun kledingstijl kan daarbij ook soms de aandacht trekken. Er is echter een fundamenteel verschil tussen de eerder occasionele verschijningen in het openbaar als persoon en het lanceren van een systematische en georganiseerde politieke campagne, waarbij op grote schaal gebruik wordt gemaakt van speciaal daartoe gecreëerde beelden, zoals hier het geval was. De Louboutin schoenen - en vooral de rode zolen - waren zo prominent gefotografeerd dat ze duidelijk als blikvanger fungeerden. Louboutin had bijgevolg het recht om zich op grond van artikel 2.20.1.d. BVIE te verzetten tegen het gebruik van haar rode zolenmerk in de politieke campagne1.

Anke Van dermeersch had met haar affiche echter niet alleen Louboutin tegen het hoofd gestoten. De Canadese studente grafisch ontwerp Rosea Lake herkende haar werk “Judgments” in de affiche en Anke Van dermeersch ontkende ook niet dat de affiche geïnspireerd was door het werk van Rosea Lake (zonder dat hiervoor aan deze laatste toestemming werd gevraagd).

Click here to view image.

Alleen ging de schaal bij Rosea Lake van “preuts” tot “slet” (tegenover “shariaconform” tot “steniging” bij Anke Van dermeersch) en wilde zij zich met haar werk juist verzetten tegen “Judgments” of beoordelingen van vrouwen op grond van hun kledij. De Canadese studente stelde een stakingsvordering in bij de Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen wegens schending van haar auteursrechten.

De Voorzitter gaf Rosea Blake gelijk en oordeelde dat de affiche een inbreuk maakte op haar auteursrechten en dat het werk “Judgments” duidelijk werd misbruikt voor de campagne van Anke Van dermeersch. Bovendien maakte de boodschap van de herwerkte foto een flagrante schending uit van het moreel recht (op integriteit) van Rosea Blake2.

Anke Van dermeersch heeft hoger beroep ingesteld tegen beide zaken.