Bij besluit van 13 december 2017 (het Besluit) is het Besluit ‘Verruiming toepassingsbereik van het concentratietoezicht op ondernemingen die zorg verlenen 2007’ gewijzigd. Door de wijziging worden de verlaagde omzetdrempels voor concentratietoezicht in de zorg verlengd tot 1 januari 2023.

Op grond van de Mededingingswet moeten ondernemingen die willen fuseren daarvan melding doen bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) indien:

  1. zij gezamenlijk wereldwijd een netto jaaromzet hebben van meer dan € 150 miljoen; en
  2. minimaal 2 van de ondernemingen binnen Nederland een netto jaaromzet hebben van minimaal € 30 miljoen.

Als gevolg van de omzetdrempels, zoals verlaagd in het oorspronkelijke Besluit uit 2007, hanteert de ACM tijdelijk lagere omzetdrempels voor concentratietoezicht in de zorg. Zorginstellingen die willen fuseren, moeten daardoor dus eerder een concentratietoets ondergaan dan andere ondernemingen. Zorgconcentraties moeten namelijk al worden gemeld bij de ACM indien:

  1. alle samengaande bedrijven bij elkaar wereldwijd een jaaromzet van 55 miljoen euro of meer hebben, én
  2. minstens 2 van de samengaande bedrijven in Nederland ieder een jaaromzet hebben van 10 miljoen euro of meer.

Deze lagere omzetdrempels waren op grond van het Besluit van 6 december 2007 geldig voor een periode van vijf jaar en zijn dus al eerder verlengd tot 1 januari 2018. Ondanks kritiek van onder andere Loyens & Loeff op de consultatie voor het ontwerpbesluit en het advies om deze omzetdrempels af te schaffen worden de omzetdrempels door het nieuwe Besluit dus weer met vijf jaar verlengd.