Arresten

(art. 101 lid 1 VWEU, hogere voorziening, markt voor kopieerpapier, verantwoording aan de moedermaatschappij voor inbreuk door haar dochteronderneming, rechtstreekse deelneming van de moedermaatschappij aan de overtreding, gelijke behandeling, duur procedures, vertraging, redelijkheid, rechten van de verdediging, hogere voorziening afgewezen)

(art. 101 VWEU (oud art. 81 EG), art. 23 van verordening (EG) nr. 1/2003, markt voor calciumcarbide en magnesium bestemd voor de staal- en gasindustrie in de EER, met uitzondering van Ierland, Spanje, Portugal en Verenigd Koninkrijk, beschikking houdende vaststelling van inbreuk op artikel 81 EG, vaststelling van prijzen en verdeling van de markt, geldboeten, Richtsnoeren voor de berekening van het bedrag van geldboeten van 2006, verzachtende omstandigheden, medewerking tijdens de administratieve procedure, motiveringsplicht, gelijke behandeling, evenredigheid, vermogen om te betalen)

(art. 101 en 102 VWEU (oud art. 81 en 82 EG), Verordening (EG) nr. 1/2003, overeenkomsten, besluiten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen, berekening van de boete, totale omzet in het voorgaande jaar)

Beschikking

(art. 101 VWEU (oud art. 81 EG), art. 53 EER-overeenkomst, Richtsnoeren voor berekening geldboeten, markt voor tin- en warmtestabilisatoren EBSO/esters in de gehele EER, verzoek in kort geding afgewezen)