Затвердження нових правових норм щодо франшизи в Україні

Наказом Міністерства юстиції України № 1601/5 нещодавно затверджено новий «Порядок державної реєстрації договорів комерційної концессії (та субконцессії)» (надалі – «Порядок реєстрації франшизи»). Комерційна концесія є українським юридичним терміном, що використовується замість  франшизи. Порядок реєстрації франшизи вступив в силу 1 жовтня 2014 року та набуває чинності через 6 (шість) місяців з цієї дати, тобто 1 квітня 2015 року. 

Порядок реєстрації франшизи нарешті заповнив значну прогалину в законодавстві України, що регулює франшизу, оскільки франшиза спочатку регулювалася Цивільним кодексом України від 2003 року,  тобто всі договори франшизи за законом підлягали реєстрації (для забезпечення їх дії відносно третіх осіб) протягом періоду понад десять років, але був відсутній порядок або реєстр, що забезпечував би чинність закону. Зрозуміло, що до компетенції Міністерства юстиції не входить оскарження рішень законодавця стосовно того, чи є реєстрація дійсно корисною по суті. 

У зв’язку з цим, відповідно до нової програми реформ 22 грудня 2014 року новий Уряд України подав до Верховної Ради України новий проект закону № 1580 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)». Цим законом передбачено остаточне скасування вимоги щодо реєстрації договорів франшизи. Оскільки новий проект закону передбачає цілий ряд радикальних змін, незрозуміло наскільки швидко він буде прийнятий Верховною Радою в останньому читанні та підписаний Президентом.

Отже, до цього часу Порядок реєстрації франшизи є дійсним та має бути запроваджений.

Дотепер юридична дія договорів франшизи обмежувалася відносинами виключно між франчайзі та франчайзером, суворо обмежуючи право будь-якої зі сторін на звернення до судів України за відшкодуванням у випадку  порушень з боку третіх осіб.  В результаті на юридичному ринку України наразі використовуються різні компромісні структури, включаючи поділ стандартного договору франшизи на договір ліцензування інтелектуальної власності та дистриб’юторський договір, що є його складовими.

Порядок реєстрації франшизи наразі повинен покласти кінець плутанині на ринку, встановлюючи вимогу стосовно реєстрації всіх договорів франшизи. 

Порядок реєстрації франшизи не розмежовує нові договори та договори, що уже діють станом на дату набрання ним чинності. Отже ми припускаємо – в очікуванні роз’яснень Міністерства – що існуючі франшизи також підлягають реєстрації та повинні відповідати новому Порядку реєстрації франшизи.

Починаючи з 1 квітня 2015, український державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (надалі - “Реєстр компаній”) виконуватиме додаткові правові функції та, як передбачено Порядком реєстрації франшизи, отримає технічну можливість для реєстрації всіх договорів франшизи, укладених українськими компаніями як в якості франчайзі, так і в якості франчайзерів.  Це також стосується міжнародних договорів франшизи, незалежно від застосовного законодавства договору франшизи. 

Коротше кажучи, з 1 квітня 2015 року українські франчайзі і франчайзери матимуть вибір: або зареєструвати свої договори, або ризикувати тим, що вони не матимуть змоги застрахувати такі договори від порушників-третіх осіб. 

Порядок реєстрації сам по собі є досить простим та передбачує подачу документів в паперовій формі (поштою або особисто), або подачу  документів в електронній формі. Реєстрація повинна бути підтверджена витягом з Реєстру компаній, що надається протягом 5 (п’яти)  днів після подачі повного пакету документів. Реєстрація проводиться за місцезнаходженням юридичної особи, що є резидентом України (незалежно від того, чи це франчайзі або франчайзер).  Сума реєстраційного збору досі не оприлюднена. Очевидно, що вона буде підлягати сплаті в українських гривнях. 
Після реєстрації інформація про договір буде доступна на веб-сайті Реєстру компаній (як тільки він буде працювати в повному обсязі).

Будь-які договори субфраншизи (якщо це передбачено початковим договором франшизи) не будуть підлягати реєстрації до тих пір, поки не буде зареєстрований початковий договір. Будь-які додаткові договори до договорів франшизи та припинення дії таких договорів також підлягають реєстрації.

Для реєстрації подаються наступні документи:   заява, копії діючого договору франшизи (та його переклад на українську мову); оригінали та нотаріально посвідчені документи, що підтверджують повноваження сторін, що підписали договір; та документи, що підтверджують право ліцензіара на інтелектуальну власність, що є предметом франшизи.  Всі документи, що складені іноземною мовою, повинні супроводжуватися засвідченим перекладом на українську мову та іноземні документи підлягають проставленню апостилю або легалізації (в залежності від того, чи є країна, де видані документи, стороною Женевської конвенції про апостиль). Український заявник також повинен скріпити заявку своєю корпоративною печаткою (навіть якщо українське законодавство не зобов’язує проставляти печатку на договорах; це заявка, а не договір).

Підтвердження повноважень іноземних осіб, що підписують документ (довіреності або корпоративні призначення) також повинні включати документи, що підтверджують  правосуб’єктність (правовий статус) компанії, що підписала документ. 

Ми сподіваємося, але це також потребує роз’яснення, що підтвердження франчайзером, генерального договору франшизи/ліцензійного договору, буде достатнім доказом для Реєстратора компаній.  Однак, дивлячись на податкове законодавство України, залишається ризик того, що податкові органи України можуть продовжувати звертати увагу на бенефіциарних власників ліцензійних прав, коли вони бажатимуть застосувати будь-які пільги щодо роялті, передбачені відповідними договорами про уникнення подвійного оподаткування. У цьому зв'язку, франчайзери та франчайзі повинні також взяти до уваги: податкове законодавство України дозволяє користуватися пільгами, передбаченими відповідно до угод про уникнення подвійного оподаткування тільки відносно зареєстрованих прав інтелектуальної власності (наприклад, торгові марки), а не стосовно прав, що перебувають в процесі реєстрації (що часто може бути проблемою через тривалий період часу, необхідний для реєстрації торгової марки).  

Порядок реєстрації франшизи також містить додаткові вимоги, які, за відсутності роз’яснення, можуть ускладнити або навіть звести нанівець те, що має бути простою реєстрацією, наприклад:

 • Подані документи не повинні містити жодних друкарських помилок  (літературних або математичних) та документи не повинні містити будь-яких виправлень, викреслювань або стирань, зроблених від руки;
 • Заявки в електронній формі, що подаються через електронний портал Реєстратора компаній повинні супроводжуватися електронним цифровим підписом, накладеним за допомогою електронного ключа, засвідченого акредитованим центром сертифікації ключів, що вказаний на веб-сайті Українського Державного Реєстру (Укрдержреєстру) та (Зауважте – не «або») веб-сайті технічного адміністратора Реєстратора компаній,  державного підприємства «Інформаційно-ресурсний центр»; та
 • Скановані (pdf) документи повинні подаватися в чорно-білому вигляді (не кольоровому вигляді) в стиснутому форматі файлу (TIFF).

Фрайнчайзі та франчайзери також повинні бути попереджені, що інформація стосовно сторін та їх домовленостей, яка стане публічно доступною на веб-сайті Міністерства, є істотною, та включає: 

 • Назви та адреси сторін,
 • Дату укладення договору та дату його реєстрації в Реєстрі компаній (та його реєстраційний номер);
 • Предмет договору;
 • Строк дії договору та строк дії права інтелектуальної власності франчайзера;
 • Територію дії франшизи;
 • Будь-яке право франчайзі на субфраншизу;
 • Будь-яке посилання на виключні права, що надані франчайзі, або згоду франчайзера не брати участь в діяльності на території дії франшизи;
 • Будь-яке посилання на заборони стосовно франчайзі, що надає послуги будь-яким конкурентам франчайзера або конкурує безпосередньо з франчайзером на території дії франшизи;
 • Будь-яку вимогу франчайзі щодо отримання згоди франчайзера в будь-якому місці знаходження франшизи; та
 • Ім’я, адресу проживання, номер контактного телефону фізичної особи, що подає заяву.

Висновок

Порядок реєстрації франшизи вирішує поточну дискусію стосовно реєстрації договорів франшизи, але поки ще неясно, чи ця юридична вимога не буде скасована в майбутньому в світлі нової програми реформ в Україні.