Het belang van geschikte beleidsbepalers en interne toezichthouders in de financiële sector is groot. Zij zijn immers cruciaal voor het goed functioneren van een pensioenfonds. De hiervoor genoemde geschiktheid bestaat uit kennis, vaardigheden en professioneel gedrag. Voor pensioenfondsen beoordeelt DNB de geschiktheid van de (mede)beleidsbepalers en intern toezichthouders.

Er is de afgelopen tijd veel kritiek geweest op de toetsing van de betrouwbaarheid en geschiktheid van bestuurders door DNB. Een van de kritiekpunten is dat degenen die namens DNB het interview van de geschiktheidstoets afnemen, niet altijd op dezelfde golflengte zouden zitten met de beoogd beleidsbepalers en interne toezichthouders die worden getoetst. Andere kritiekpunten zijn de informatieverstrekking door en klantvriendelijkheid van DNB en de beperkte mogelijkheid om tegen een aftoetsing in bezwaar te gaan.  Naar aanleiding van bovengenoemde kritiek heeft DNB op 29 oktober jl. aangegeven dat zij het toetsingsproces gaat aanpassen. Deze aanpassing is relevant voor (kandidaat-)bestuurders en medebeleidsbepalers van pensioenfondsen.

Bent u (kandidaat-)bestuurder, medebeleidsbepaler of intern toezichthouder bij een pensioenfonds en wilt u zich goed voorbereiden op de geschiktheidstoets van DNB? Schrijf u dan nu in voor onze nieuwe gecertificeerde opleiding ‘Besturen van een pensioenfonds’  (Geschiktheidsniveau A). Tijdens acht interactieve modules maken wij u wegwijs in de complexe wereld van pensioenen. We starten 14 januari en sluiten de opleiding op 3 maart 2016 af.