Een Stichting is een rechtspersoon naar Nederlands recht. Dit is een kort memorandum waarin wordt beschreven wat de belangrijkste kenmerken zijn van de Stichting, welke gegevens nodig zijn voor het opstellen van de statuten, en hoe een Stichting opgericht wordt.

Klik hier voor het memorandum