Op 7 september 2016 heeft het Hof van Justitie van de EU (HJEU) in de zaak C-310/15 (Vincent Deroo-Blanquart/Sony Europe Limited) een interessante praktische prejudiciële vraag beantwoord over de rechtsgeldigheid van een gezamenlijk aanbod van een computer met voorgeïnstalleerde software.

Deroo-Blanquart kocht in 2008 een Sony Vaio laptop met voorgeïnstalleerde software, waaronder Microsoft Windows Vista en andere applicatiesoftware. Deroo-Blanquart wenste echter die voorgeïnstalleerde software niet te gebruiken en vroeg aan Sony om het deel van de aankoopprijs met betrekking tot de voorgeïnstalleerde software terug te betalen. Sony weigerde dat omdat de Sony Vaio laptops met de voorgeïnstalleerde software één enkel en onlosmakelijk verbonden aanbod vormden. Ofwel wilde Sony de volledige verkoop annuleren en alles terugbetalen mits teruggave van de laptop, ofwel niets.

Deroo-Blanquart ging niet in op dat voorstel van Sony en stapte naar de rechter om de terugbetaling te krijgen van 450 EUR als vergoeding voor de voorgeïnstalleerde software en 2500 EUR als schadevergoeding voor oneerlijke handelspraktijken. Die vorderingen van Deroo-Blanquaert werden afgewezen in eerste aanleg en in hoger beroep. In cassatie werd het Hof van Justitie verzocht om een prejudiciële beslissing.

Het HJEU oordeelde nu ten eerste dat de verkoop van een computer met voorgeïnstalleerde software zonder de mogelijkheid voor de consument om hetzelfde model computer zonder voorgeïnstalleerde software te kopen als zodanig geen oneerlijke handelspraktijk uitmaakt. Als die praktijk echter in strijd zou zijn met de vereisten van professionele toewijding en het economische gedrag van de gemiddelde consument met betrekking tot dat product wezenlijk verstoort of kan verstoren, is er wel sprake van een oneerlijke handelspraktijk.

Ten tweede vormt het ontbreken van een prijsaanduiding voor elk van de voorgeïnstalleerde softwareprogramma’s geen misleidende handelspraktijk in het kader van een gezamenlijk aanbod van een computer met voorgeïnstalleerde software.