De ministerraad heeft op 20 januari 2017 op voorstel van eerste minister Charles Michel een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd in verband met de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren.

Daarmee komt de inwerkingtreding van de nieuwe Wet Overheidsopdrachten van 17 juni 2016 weer een stap dichterbij. De Raad van State – afdeling Wetgeving zal nu een beredeneerd advies over de tekst verlenen vanuit een juridisch-technisch oogpunt. Daarna zal de ministerraad het koninklijk besluit – in haar definitieve vorm – goedkeuren en zal het besluit in het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt.

Voorlopig is de inwerkingtreding krachtens het artikel 135 voorzien op 30 juni 2017. Het koninklijk besluit plaatsing in de speciale sectoren en het regime van de concessieovereenkomsten, en het koninklijk besluit uitvoering zijn evenwel nog in de maak.