De plenaire behandeling van het wetsvoorstel door de Eerste Kamer vond plaats op 20 mei 2019. Op dinsdag 28 mei a.s. volgt de stemming.

Contents

Tijdens het debat werden de motie-Schalk (SGP) c.s. over ontslag als gevolg van werkweigering in verband met gewetensbezwaar (EK, H) en de motie-Van de Ven (VVD) en Oomen-Ruijten (CDA) c.s. over voorstellen voor nieuw ZZP-beleid (EK, I) ingediend.

Ingediende moties

  1. In de eerste motie (EK, H) wordt de regering verzocht bij gelegenheid van een volgend wetsvoorstel te formaliseren dat de f-grond, namelijk ontslag als gevolg van werkweigering in verband met gewetensbezwaar, geen onderdeel kan zijn van de cumulatiegrond;
  2. In de tweede motie (EK, I) wordt de regering verzocht voor de zomer 2019 te komen met de uitwerking van voorstellen voor nieuw zzp-beleid met een definitief tijdpad gericht op een adequate bescherming van de zzp'ers aan de onderkant van de arbeidsmarkt en maatregelen gericht op het tegengaan van schijnzelfstandigheid.

Stemming en beoogde inwerkingtreding

De stemmingen over het wetsvoorstel en de moties vinden plaats op 28 mei 2019.

De beoogde inwerkingtredingsdatum van de Wet arbeidsmarkt in balans is 1 januari 2020. De inwerkingtreding van de verplichting tot het afsluiten van een adequate pensioenregeling voor payrollwerknemers wordt waarschijnlijk uitgesteld tot 1 januari 2021. Minister Koolmees heeft tijdens het debat aangegeven hiertoe bereid te zijn.

Link naar alle Kamerstukken (35.074), waaronder ook het verslag van de plenaire behandeling.