Året nærmer sig sin afslutning, og det er tid til at se tilbage på det år, der er gået og frem imod det år, der kommer.

2016 har budt på en række spændende sager og problemstillinger, herunder i forbindelse med den nye ansættelsesklausullov, der trådte i kraft den 1. januar 2016. Vi har også noteret os, at der har været stor travlhed hos vores klienter i året, der er gået, med mange spændende projekter – både i form af køb og salg af virksomheder og med interne projekter. Året har yderligere budt på gode morgenmøder med imponerende fremmøde og stor spørgelyst. Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for den interesse, I har udvist for vores morgenmøder. Vi glæder os til at mødes med jer igen i det nye år og byde jer velkommen i vores nye domicil Axel Towers i København. 

Også i 2017 glæder vi os til at holde jer opdaterede på spændende ansættelsesretlige nyheder. Meget apropos den kommende juleferie bliver et af de spændende punkter på dagsordenen udspillet fra ferielovsudvalget, der forventes fremlagt til foråret. EU-kommissionen har vurderet, at den nuvæ- rende danske ferielov grundlæggende er i strid med EU-retten, og ferielovsudvalget har derfor fået til opgave at foreslå en mere enkel og tidssvarende ferielov, der lever op til Danmarks internationale forpligtelser.  

Et andet emne, som vi forventer vil få opmærksomhed i 2017, er forberedelserne til de nye persondataregler, der træder i kraft i maj 2018. Som vi fortalte om på morgenmødet i maj, så stiller de nye regler en række krav til virksomhederne og deres arbejde med håndtering af persondata. Vi er allerede så småt begyndt at bistå med ansættelse af databeskyttelsesansvarlige og ser frem til endnu flere spændende opgaver og udfordringer på den front i 2017. 

Endelig forventer vi, at vi i 2017 får afklaret nogle af de tvivlsspørgsmål, der er opstået i forbindelse med den praktiske anvendelse af ansættelsesklausulloven.  

Vi vil gerne benytte lejligheden til at ønske jer alle en glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår.

Mange tak for samarbejdet i 2016 – vi ser frem til fortsat godt samarbejde i 2017!