Momenteel is het wetsvoorstel tot Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet aanhanging. Het voorstel introduceert onder andere de overbruggingszorg in de Wet langdurige zorg (Wlz). Op 24 mei 2016 heeft de staatssecretaris van VWS in dit kader antwoord gegeven op enkele vragen over dit onderwerp.

Een verzekerde komt voor overbruggingszorg in aanmerking wanneer nog geen passende plek in een Wlz-zorginstelling beschikbaar is. Op deze manier kan een verzekerde wel direct na de Wlz-indicatie thuis Wlz-zorg ontvangen, voordat hij of zij wordt opgenomen in een zorginstelling.

In het wetsvoorstel duurt de maximale overbruggingszorg dertien weken. Binnen de periode van de overbruggingszorg dient de Wlz-uitvoerder of het zorgkantoor op zoek te gaan naar een passende plek in een zorgstelling voor de verzekerde. Het daaropvolgende aanbod aan de verzekerde moet adequaat zijn. Dit is een aanbod op redelijke termijn, op een redelijke afstand en aansluitend op het zorgprofiel van de verzekerde, hetgeen naar de omstandigheden van het geval dient te worden beoordeeld.

Nadere voorwaarden waaraan de overbruggingszorg moet voldoen, worden later gepubliceerd na overleg met Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Bovendien is er afstemming geweest met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de inhoud van het wetsvoorstel.