Minister Bruins voor Medische Zorg en Sport heeft laten weten dat het wetsvoorstel 'Vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg' is ingetrokken. Dit wetsvoorstel beoogde het voor ziekenhuizen en aanbieders van medisch-specialistische zorg mogelijk te maken om dividend uit te keren aan aandeelhouders. De gedachte hierachter was dat het voor particuliere partijen aantrekkelijker zou worden om in de zorg te investeren.

Het kabinet heeft aangegeven prioriteit te geven aan het aanscherpen van publieke randvoorwaarden binnen de zorg, zoals beter inzicht in de kwaliteit van zorg en aanvullende maatregelen om excessieve winsten in de zorg te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld door het stellen van voorwaarden aan dividenduitkering in de extramurale zorg. Minister Bruins acht het niet logisch om met het wetsvoorstel hier vooruit op te lopen en trekt daarom het wetsvoorstel in.

Lees hier de volledige Zorg News Update van weken 42 - 44.

Monitoring wetsvoorstellen Zorg

Op onze website vindt u een overzicht van de aanhangige en recent in werking getreden wetsvoorstellen in de zorg. Per wetsvoorstel kunt u de volledige naam, actuele status en bijbehorende documenten raadplegen. Zo heeft u een volledig en actueel overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving in de zorg.

Klik hier voor de monitoring wetsvoorstellen Zorg.