WhistleBs visselblåsartjänst bra även för hr anser tidningen Chef

”Den nya visselblåsartjänsten WhistleB vill vara ett verktyg för hr i kampen om unga talanger, genom att göra arbetsgivarens etiska kompass tydlig för dem som letar reko chefer. Huvudsyftet – en schysst verksamhet – är fortsatt viktigast, men ändå: Denna sidoeffekt av hållbarhetsarbetet förtjänar mer uppmärksamhet”, konstaterar Sara Hammarkranz, redaktör på Chef, Nordens största ledarskapstidning.

Bild: tidningen Chef, mars 2019. WhistleB får Plus när tidningen Chef https://chef.se/ räknar upp positiva och negativa chefstrender.

Viktigt att ledning och styrelse ställer rätt krav på sin visselblåsartjänst

På WhistleB kan vi konstatera att förståelsen av hur viktigt det är att ställa rätt krav på visselblåsartjänsten breder ut sig inom ledningsgrupper och styrelser. ”Detta är avgörande, för om inte de ansvariga ställer de rätta kraven på visselblåsarsystemet, organisationen o processen så får man inte in de rapporter som är avgörande för ens organisation”, konstaterar Gunilla Hadders, medgrundare på WhistleB.

Visselblåsning viktigt för att attrahera dem som vill arbeta på en transparent arbetsplats

Visselblåsaning har även en roll för att attrahera och behålla de bästa förmågorna. Det råder tuff konkurrens när det gäller att rekrytera de mest attraktiva på arbetsmarknaden. Den yngre generationen är mer benägen än någonsin att välja en arbetsgivare vars värderingar stämmer överens med de egna. Detta fenomen gäller dock inte bara vid rekrytering. Vi kan även se att nuvarande medarbetare är mer lojala mot arbetsgivaren om de känner sig trygga samt upplever att etiska frågor tas på allvar. Att ha en stabil etisk kompass är nyckeln – och att den ska göras konkret för medarbetarna. Här spelar en trovärdig visselblåsartjänst en viktig roll.

”Vetskapen om detta, kombinerad med våra erfarenheter från Metoo-kampanjen, gör att vi faktiskt tycker oss uppleva en gräsrotsrörelse. En betydligt mer medveten arbetskraft gör sig hörd – och vad den vill ha är etisk affärsverksamhet. Idag kräver människor etiskt sunda företag, och framåtsträvande ledare ser det som en möjlighet att särskilja sin verksamhet”, konstaterar Gunilla Hadders.

Ny ISO standard för visselblåsning, 37002

Det viktiga är att ledare tar sitt ansvar att se till att systemet och rutinerna för visselblåsning är trovärdiga. Det är också detta syfte som framtagandet av den nya ISO standarden för visselblåsning ISO 37002 har. WhistleB deltar i arbetet med att ta fram de nya ISO riktlinjerna, där vi anser att datasäkerhet, anonymitet och användarvänlighet är tre viktiga områden att driva på så att ledningsgrupp och styrelse kan känna sig trygga.