Dit najaar gaat de Registeropleiding Compliance Officer in de Zorg van start.

Aanleiding

De afgelopen jaren is gebleken dat externe toezichthouders hard kunnen optreden wanneer misstanden in de zorg plaatsvinden. Misstanden worden bovendien breed uitgemeten in de media. Om verantwoorde zorg te leveren en sancties te voorkomen moeten zorginstanties relevante wetgeving vertalen in praktische en heldere interne regels en processen en sturen op een open compliance cultuur.

Een vakbekwame compliance officer maakt in de praktijk een belangrijk verschil. Met dit doel zijn zorgexperts een opleiding voor Compliance Officer in de Zorg gestart.

Rol compliance officer

De compliance officer dient er aan bij te dragen dat het compliance programma van de zorginstelling up to date is en blijft en zodoende de risico’s adequaat te beheersen. Daarvoor zal de compliance officer goed ingevoerd moeten zijn in alle relevante zorgwetgeving, maar ook zeker in aanverwante rechtsgebieden. Compliance officer is echt een vak apart.

Doelgroep 

Deze opleiding is gericht op personen bij wiens functie compliance in de zorg een belangrijke rol vervult. Hierbij kan niet alleen gedacht worden aan compliance officers maar ook aan bestuurssecretarissen en concerncontrollers,bestuurders, managers, juristen en (andere) werknemers van zorgaanbieders die zich wensen te verdiepen in compliance en compliance officer in de zorg willen worden. Het betreft een brede praktisch opgezette opleiding die ook zonder juridische voorkennis kan worden gevolgd.

Aanpak

Tijdens de opleiding is de opdracht voor iedere deelnemer te werken aan het opstellen/actualiseren van het eigen compliance programma. Hierdoor heeft de deelnemer aan het einde van deze opleiding de nodige vakbekwaamheid opgedaan en beschikt de zorginstelling over eenaanzet voor een compliance programma. Uiteraard zijn de netwerk- en reflectiefunctie van deze opleiding eveneens belangrijke onderdelen.

Door wie?

De Registeropleiding Compliance Officer in de Zorg, is opgezet door prof. dr. Wilco Oostwouder en mr. dr. Marc Wiggers (redacteuren van het in 2016 uitgekomen Handboek Compliance in de Zorg.

Daarnaast zullen docenten uit de praktijk (waaronder leden van het Zorgteam van Loyens & Loeff) en de academische wereld hun opwachting maken. De opleiding zal worden georganiseerd vanuit het opleidingsinstituut ‘Meer Kennis’.