Het Amerikaanse bedrijf Red Whale Coffee is naar de rechter gestapt om concurrent Blue Whale Coffee Company te laten stoppen met het gebruik van een merk dat inbreuk maakt op haar rechten.

Red Whale Red Whale Coffee is een koffiemaker uit Mill Valley in Californië, de Verenigde Staten. Het bedrijf werd in 2003 in Canada gesticht, maar verhuisde in 2012 naar Californië waar de groeikansen groter waren. Red Whale brandt en roostert koffiebonen en verkoopt die in pakken. Daarnaast levert het bedrijf koffieservies en -lepeltjes, en exploiteert zij een coffeebar. Red Whale verkoopt ook koffie via internet in de gehele VS. Er wordt veel reclame voor het merk gemaakt en het merk heeft vanwege de kwaliteit van de koffie een goede reputatie bij de consument. Red Whale heeft diverse merkregistraties van zowel het woord- als het beeldmerk, waarvan de oudste registratie uit 2003 stamt.

Blue Whale Blue Whale Coffee Company heeft sinds 2015 een coffeebar in het centrum van Reno in Nevada. Volgens Red Whale is het echter niet uit te sluiten dat onder het merk Blue Whale ook koffie verkocht zal gaan worden. Red Whale heeft Blue Whale diverse keren gesommeerd te stoppen met het inbreukmakende gebruik van haar merk, maar Blue Whale heeft hier geen gehoor aan gegeven. Red Whale besloot vervolgens om naar de rechter te stappen.

Inbreuk Volgens Red Whale maakt Blue Whale inbreuk op haar merkrechten. De kans op verwarring bij het publiek is aanwezig. De woordbestanddelen van de merken zijn nagenoeg gelijk, de producten waarvoor de merken zijn geregistreerd zijn identiek, alleen de beeldmerken verschillen enigszins, al komt in beide merken een gestileerde walvis voor. De kansen voor Red Whale deze zaak te winnen lijken vanwege de mate van overeenstemming vrij groot.

Wij houden u van het verloop van deze zaak op de hoogte.