Jak wynika z informacji dostępnych na stronie Ministerstwa Finansów, w MF prowadzone są prace nad kodeksem dobrych praktyk w postępowaniach kontrolnych, które będą stanowić zbiór wytycznych służących zabezpieczeniu praw uczciwych podatników.

Jak wyjaśnia MF, intencją wszystkich prowadzonych obecnie prac nad uszczelnianiem systemu podatkowego jest wyeliminowanie możliwości działania karuzel VAT oraz nieuczciwych podmiotów. W walce z oszustami nie chodzi tylko o wpływy podatkowe. Naczelnymi zasadami są uczciwość, stworzenie równych szans działania dla przedsiębiorców oraz brak tolerancji dla przestępstw skarbowych.