Het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel) heeft in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een onderzoek verricht naar het kennisniveau van verzekerden met betrekking tot het eigen risico, eigen bijdragen en compensatieregelingen. Het onderzoeksinstituut trekt op basis van het onderzoek de volgende conclusies:

  • Het kennisniveau van verzekerden over de uitzonderingen op het eigen risico en andere compensatiemaatregelen is de afgelopen jaren toegenomen. Uit het onderzoekt volgt onder meer dat 83 procent van de verzekerden weet dat huisartsenzorg niet onder het eigen risico valt en dat 91 procent van de verzekerden op de hoogte is van de zorgtoeslag.
  • Het kennisniveau over de eigen bijdragen onder de Zorgverzekeringswet en het verschil met het eigen risico is relatief laag. Slechts een vijfde tot ruim een derde van de verzekerden weet of het eigen risico en/of een eigen bijdrage geldt voor kraamzorg, kunstgebitten en hoortoestellen.
  • Het kennisniveau van verzekerden met een laag inkomen en/of laag opleidingsniveau is laag in vergelijking met andere groepen verzekerden. Verzekerden met een laag inkomen zijn wel beter op de hoogte van de zorgtoeslag en de compensatiemaatregelen die gemeenten kunnen bieden.

De minister voor Medische Zorg is voornemens om middels informatiecampagnes het eigen risico beter onder de aandacht te brengen van met name verzekerden met een laag inkomen en/of opleidingsniveau.

Lees hier de volledige Zorg News Update van week 37.

Monitoring wetsvoorstellen Zorg

Op onze website vindt u een overzicht van de aanhangige en recent in werking getreden wetsvoorstellen in de zorg. Per wetsvoorstel kunt u de volledige naam, actuele status en bijbehorende documenten raadplegen. Zo heeft u een volledig en actueel overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving in de zorg.

Klik hier voor de monitoring wetsvoorstellen Zorg.