Президент України підписав закон № 289-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів" (надалі - “Закон”), який спрямований на дерегуляцію господарської діяльності акціонерних товариств, маючи на меті підвищення їх інвестиційної привабливості, а також запровадження більш жорстких вимог для публічних акціонерних товариств, акції яких включено до біржового реєстру, для цілей посилення захисту прав міноритарних інвесторів та виконання Україною вимог Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 

Закон передбачає, зокрема, запровадження похідного позову (тобто, права міноритарного акціонера подати позов в інтересах акціонерного товариства про відшкодування збитків), впровадження відповідальності посадових осіб господарських товариств у випадку завдання шкоди товариству їхніми неправомірними діями, встановлення порядку визнання правочину, вчиненого посадовою особою, недійсним та повернення прибутку, отриманого за результатами такого правочину, надання права позивачу на отримання відшкодування від товариства своїх витрат у зв’язку з судовим розглядом справи за позовом до посадової особи товариства про відшкодування завданих товариству збитків – у межах фактично одержаних товариством сум, створення умов для переходу квазі-публічних акціонерних товариств у приватну форму, запровадження інституту "незалежних директорів", які будуть представляти інтереси міноритарних акціонерів у публічних акціонерних товариствах, встановлення детального регулювання щодо правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, яке буде враховувати інтереси всіх акціонерів. 

Цей Закон має бути опублікований в офіційному виданні та набере чинності з 1 травня 2016 року, крім пунктів 4 (щодо порядку посвідчення довіреності на право участі та голосування на загальних зборах товариства) і 5 (виключення вимоги зазначення місцезнаходження в установчих документах товариства) розділу І, які набирають чинності з дня наступного за днем опублікування.