Uit het voorgaande volgt het belang van de rechtspraak van het Hof van Justitie voor de interpretatie van de Richtlijn Oneerlijke Marktpraktijken en derhalve ook voor de nationale omzettingsbepalingen, zoals de Wet Markpraktijken. Daarom volgt hieronder een niet-uitputtend overzicht van een aantal andere interessante prejudiciële vragen en één rechtsreeks beroep die thans hangende zijn bij het Hof van Justitie inzake marktpraktijken in de ruime zin. Een deel zijn ook vragen afkomstig van Belgische rechters:

Click here to view table.