De Autoriteit Consument & Markt heeft op 15 juli 2016 een informele zienswijze afgegeven waaruit volgt dat het Universitair Medisch Centrum Utrecht, het Meander Medisch Centrum en het St. Antonius Ziekenhuis mogen samenwerken bij het aanbieden van complexe kankerzorg. De ACM ziet voldoende voordelen voor patiënten en verzekerden bij deze samenwerking.

De drie ziekenhuizen willen intensief gaan samenwerken op het gebied van de complexe oncologie. De samenwerking betreft (i) het gezamenlijk vaststellen van behandelplannen voor individuele patiënten in een multidisciplinair overleg, (ii) het opzetten van een gemeenschappelijk zorgproces per tumorsoort en het delen van expertise en (iii) specialisatie op het gebied van chirurgie van lever-, slokdarm-, maag- en alvleesklierkanker. Partijen zullen hun samenwerking vormgeven door drie gespecialiseerde chirurgische centra op te richten, waarbij ieder ziekenhuis zich – met betrekking tot de hiervoor genoemde tumorsoorten – toe zal leggen op één of twee tumorsoorten. De specialisatie van de complexe oncologie moet leiden tot een kwaliteitsverbetering van oncologische zorg voor patiënten.

ACM-bestuursvoorzitter Chris Fonteijn: "We zien dat steeds meer ziekenhuizen gaan samenwerken bij complexe zorg. Samenwerkingen waar patiënten en verzekerden duidelijk beter van worden, worden niet belemmerd door de Mededingingswet. Zaak is dat ziekenhuizen en zorgverzekeraars de voor- en nadelen van een samenwerking goed in kaart brengen en daarbij ook oog hebben voor wat er bijvoorbeeld aan keuzemogelijkheden voor patiënten overblijft."

Als ziekenhuizen of zorginstellingen willen samenwerken, moeten zij eerst zelf onderzoeken of de samenwerking past binnen de Mededingingswet. Als handvat bij dit zogeheten ‘self-assessment’ heeft de ACM in 2013 de leidraad ‘Beoordeling fusies en samenwerkingen ziekenhuiszorg’ (klik hier) gepubliceerd, waarin zij toelicht hoe zij samenwerkingen en fusies tussen ziekenhuizen beoordeelt. Daarin staat onder meer dat de ACM niet zal ingrijpen als een samenwerking in het belang van patiënten en verzekerden is. Het Universitair Medisch Centrum Utrecht, het Meander Medisch Centrum en het St. Antonius Ziekenhuis hebben na hun self-assessment de ACM om een informele zienswijze gevraagd. De ACM oordeelt dat het aannemelijk is dat de voordelen van deze samenwerking groter zijn dan de nadelen voor de mededinging, zoals de beperking van de keuzemogelijkheden van patiënten.