Efter en række forsinkelser har Domstolene den 4. oktober 2016 lanceret den nye sagsportal på hjemmesiden www.minretssag.dk. Den åbnede sagsportal er dog stadig i pilotfasen og vedrører indtil videre kun Retten i Horsens og Vestre Landsret. 

Sagsportalen er første skridt i gennemførelse af digitalisering af retssagsbehandling, der medfører at alle dele af en retssags skriftlige behandling foregår digitalt via sagsportalen. Fremover skal parter i en retssag uploade alle processkrifter og bilag i stedet for at sende dem per e-mail eller med almindelig post til retten og modparten. Meddelelser og afgørelser fra retterne inklusive domme og kendelser vil også alene blive uploadet til sagsportalen. Formålet med sagsportalen er således at effektivisere domstolenes sagsbehandling. 

Set fra brugerside berører portalen selvsagt navnlig advokaters arbejdsrutiner. Ud over advokater og dommere har sagens parter dog også selv adgang til sagsportalen med deres NemID. Denne adgang med NemID, medfører dog også risiko for, at en større kreds af personer end parterne måske har ønsket kan få kendskab til oplysninger i sagen. Det betyder nemlig at virksomhedens ansatte der har NemID-medarbejdersignatur, umiddelbart kan logge ind og tilgå alle oplysninger i alle sager anlagt af eller mod virksomheden. Det gælder også eventuelle sager af følsom karakter eller vedrørende fortrolige oplysninger herunder i større virksomheder og børsnoterede selskaber. 

Når en sag først er anlagt, er det muligt at begrænse adgangen. Det kræver dog, at virksomhedens NemID-administrator fra begyndelsen eller på forhånd opretter og begrænser gruppen af medarbejdersignaturer, der har behov for adgang til de enkelte sager (rettighedsgrupper). Det skal - som portalen er opbygget på nuværende tidspunkt – gøres på hver enkelt sag i sagsportalen og kræver derfor, at virksomheden herunder ved en eventuel udpeget NemID-administrator reagerer hurtigt, så snart virksomheden modtager advisering om, at stævning, forbudsbegæring, bevissikring eller anden sag mod virksomheden er uploadet på sagsportalen.

For børsnoterede og i det hele taget større virksomheder kan det derfor anbefales at få etableret en administration og styring af domstolsprocesser under domstolenes sagsportal. 

Som nævnt, er sagsportalen stadig i pilotfasen, hvilket betyder, at det kun er sager ved Retten i Horsens og appelsager herfra til Vestre Landsret, der er omfattet af den digitale behandling af civile sager. I løbet af de næste par år forventes det, at alle civile sager ved alle retter vil blive behandlet digitalt på sagsportalen. 

Du kan læse mere om den nye sagsportal på Domstolsstyrelsens hjemmeside, der både indeholder en generel vedledning til sagsportalen, samt vejledning til opsætning af medarbejdercertifikater i Nets og opsætning af rettighedsgrupper på sagsportalen.