Overview

Uit de elfde jaarlijkse Nederlandse Female Board Index van prof. dr. Mijntje Lückerath, hoogleraar Corporate Governance aan TIAS School for Business and Society, blijkt dat de percentages vrouwelijke bestuurders en commissarissen bij alle 90 Nederlandse beursondernemingen dit jaar beide gelijk zijn gebleven aan die van vorig jaar, respectievelijk 6% en 25%.

Contents

Hier vind u een link naar de Female Board Index 2018.

Op 4 september heeft minister Slob, bij afwezigheid van zijn collega Van Engelshoven, aan de Tweede Kamer laten weten dat minister Van Engelshoven aan de SER heeft gevraagd om te adviseren over wat goede maatregelen zouden zijn om het streefcijfer van 30% wel te halen. Die adviesaanvraag is voor de zomer van 2018 naar de SER gegaan. Er is gevraagd om in de loop van 2019 hierover te adviseren.

Minister Slob heeft verder aangegeven dat een brief aan de beursgenoteerde ondernemingen zal worden gestuurd, ondertekend door de heer De Boer, de voorzitter van VNO-NCW, en minister Van Engelshoven. In die brief zullen de beursondernemingen indringend worden gewezen op de gemaakte afspraken. Bedrijven die achterblijven zullen ook in contact worden gebracht met bedrijven die het wel goed doen. Op die manier hoopt men meer beweging te krijgen in dit onderwerp dan tot nu toe gelukt is.