Kernpunten

  • Een individuele pensioentoezegging beloont uw bedrijfsleiders door hun levensstandaard na pensionering op peil te houden.
  • De opbouw en uitbetaling zijn fiscaal zeer gunstig.
  • De pensioenopbouw kan ook betrekking hebben op jaren die reeds gepresteerd warden.

______________________________________________________

In de vorige editie van onze KMO-brochure lichtten wij de voordelen toe van een individuele pensioentoezegging (“IPT”) voor werknemers. Maar ook uw zaakvoerster Patricia kan op deze manier verloond worden. Een IPT kan inderdaad evenzeer gedaan worden aan uw zelfstandige bedrijfsleiders, zowel deze mèt als zonder vennootschapsmandaat.

De betaalde bijdragen zijn voor de onderneming aftrekbare beroepskosten en voor Patricia een vrijgesteld voordeel van alle aard, mits de bijdragen betrekking hebben op bezoldigingen die haar regelmatig en minstens maandelijks worden betaald.

Het aanvullend pensioen dat fiscaal gunstig opgebouwd kan worden, wordt beperkt in verhouding tot de jaarbezoldiging, de zogenaamde 80%-regel. Samengevat houdt deze regel in dat het wettelijk pensioen, aangevuld met het aanvullend pensioen (uitgedrukt in jaarrente) niet meer mag bedragen dan 80% van Patricia’s laatste normale brutojaarbezoldiging. Het grensbedrag van 2.340 EUR per jaar geldt voor zelfstandige bedrijfsleiders niet.

Met de IPT kan u ook jaren belonen die door Patricia gepresteerd werden vóór de aanvang van toezegging, zowel jaren gepresteerd binnen de vennootschap als maximum 10 jaren gepresteerd daarbuiten (de zgn. backservice). De backservice mag eenmalig of gespreid worden gefinancierd.

Er geldt geen vereiste om alle bedrijfsleiders in uw vennootschap een (zelfde) toezegging te geven.

Bij pensionering zal Patricia van een gunstig taxatiebelastingregime kunnen genieten van het pensioenkapitaal (in het beste geval 10%, te verhogen met gemeentebelasting).