Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından hazırlanan Personel Sertifikasyon Mekanizmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) 6 Aralık 2021 tarihli ve 31681 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ ile (TS) EN ISO/IEC 17024 numaralı standarda uygun olarak Veri Koruma Görevlisi Programı (“Program”) dahilinde kişilerin sertifikasyonuna ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre,

  • Kurum tarafından usul ve esasları belirlenecek Program’da katılım belgesini alan kişilerden sınavda başarılı olanlar “veri koruma görevlisi” unvanını kullanmaya hak kazanacaktır.
  • Sertifikasyona ilişkin sınavlarda başarılı olanları belgelendirmeye Türk Akreditasyon Kurumu tarafından (TS) EN ISO/IEC 17024 standardı kapsamında akredite edilen kuruluşlar yetkili olacaktır.
  • Veri koruma görevlisinin, sertifikalandırıldığı Program kapsamında kişisel verilerin korunması mevzuatı açısından yeterli bilgiye sahip olduğu kabul edilecektir.
  • Veri koruma görevlisi, sadece sertifikalarının geçerlilik süresi boyunca bu unvanı kullanabilecektir. Verilen sertifikaların geçerlilik süreleri sınav sonuçlarının ilanından itibaren 4 yıldır.
  • Veri sorumlusunun ve/veya veri işleyenin bünyesinde veri koruma görevlisi istihdam etmesi, veri sorumlusunun ve veri işleyenin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uyma sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır.

6 Aralık 2021 tarihli ve 31681 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğ’in tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.