De Nederlandse Zorgautoriteit ("NZa") adviseert de minister voor Medische zorg en Sport, Bruins, om zorgaanbieders in de medisch-specialistische zorg ("msz") niet langer te belonen op basis van het uitvoeren van behandelingen, maar op basis van de gezondheidswinst voor de patiënt. De NZa stelt voor om toe te werken naar waardegedreven zorg die rondom de patiënt is georganiseerd. Daarbij zal aandacht bestaan voor administratieve lasten, transparantie en ruimte voor innovatie en maatwerk. Met zorgaanbieders en zorgverzekeraars heeft de NZa afgesproken dat het maximaliseren van waarde voor de patiënt de norm moet zijn bij het sluiten van contracten. De minister meent dat het advies van de NZa aansluit bij de ambities van het kabinet om het belang van alle betrokken partijen in de zorg meer te richten op uitkomsten van zorg en kwaliteit in plaats van het huidige systeem dat nog meer gericht is op het aantal verrichtingen.

Bruins volgt de ontwikkelingen in de bekostiging van de msz via de jaarlijkse monitoring van de NZa. Uit de Monitor integrale bekostiging msz 2018 blijkt dat bij de invoering van integrale tarieven in 2015 medisch-specialistische bedrijven en ziekenhuizen zelf verbeteringen zien in de afspraken over de kwaliteit van de zorg en de manier waarop deze afspraken tot stand komen. Ook blijkt uit de monitor dat mensen en middelen doelmatiger ingezet kunnen worden dan nu vaak het geval is. De NZa stelt dat een slimme inzet van mensen en middelen een belangrijke randvoorwaarde is voor het realiseren van de juiste zorg op de juiste plek, waarbij de patiënt centraal staat.

Lees hier de volledige Zorg News Update van week 41.

Monitoring wetsvoorstellen Zorg

Op onze website vindt u een overzicht van de aanhangige en recent in werking getreden wetsvoorstellen in de zorg. Per wetsvoorstel kunt u de volledige naam, actuele status en bijbehorende documenten raadplegen. Zo heeft u een volledig en actueel overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving in de zorg.

Klik hier voor de monitoring wetsvoorstellen Zorg.