İlgili Yönetmelikte yapılan son değişikliklerle beraber Türkiye’de belirli miktarda yatırım yapan, tespit edilen tutarda mevduatı Türkiye’deki bankalarda tutan, belirli değerde taşınmaz iktisap eden veya en az 100 kişilik istihdam sağlayan yabancılar Bakanlar Kurulu kararı ile Türk vatandaşlığı kazanabilecektir.

6 Nisan 2010 tarihli ve 27544 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2010/139 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte (“Yönetmelik”) yapılan son değişikliklerle[1] aşağıdaki şartlardan herhangi birini sağlayan yabancıların, Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile istisnai olarak Türk vatandaşlığı kazanabileceği düzenlenmiştir.

Buna göre:

  • En az 2.000.000 Amerikan Doları tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Ekonomi Bakanlığınca tespit edilen,
  • En az 1.000.000 Amerikan Doları tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen,
  • En az 100 kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilen,
  • En az 3.000.000 Amerikan Doları tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen,
  • En az 3.000.000 Amerikan Doları tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine Müsteşarlığınca tespit edilen

Yabancılar Yönetmeliğin ilgili 20. Maddesinin 2. Fıkrası kapsamında Türk vatandaşlığına hak kazanabilecektir.

Belirtilen parasal değerlerin belirlenmesinde, tespit tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının efektif satış kuru esas alınır.

Yabancılar ve vatandaşlık hukuku, çalışma ve oturma izinleri hakkında daha fazla bilgi almak için info@guzeloglu.legal adresine sorularınızı iletebilirsiniz.