Op 4 april jl. heeft het Hof Den Haag in hoger beroep de uitspraak van 9 maart 2016 van de Rechtbank Den Haag vernietigd. Naar het oordeel van het Hof kan niet worden geconcludeerd dat de campagne “Noggeen20” (de Campagne) en de code “Verantwoorde alcoholverkoop in de supermarkt” (de Code) van het Centraal Bureau Levensmiddelen (het CBL) een mededingingsbeperkende strekking hebben.

Achtergrond

Onder de Drank- en Horecawet en de Tabakswet is het verboden om in Nederland alcohol en tabak te verkopen aan personen die jonger zijn dan 18 jaar. Als niet onmiskenbaar is dat iemand die leeftijd heeft bereikt, is de verstrekker van alcohol of tabak verplicht de leeftijd van de klant te verifiëren.

In het najaar van 2007 heeft Hollandsche Exploitatiemaatschappij B.V. (HEM) het zogenoemde Ageviewers-systeem geïntroduceerd. Dit systeem kan worden gebruikt voor de vereiste leeftijdscontrole bij de verkoop van tabak en alcohol. Bij gebruikmaking van het systeem kunnen kassamedewerkers geen alcohol en tabak afrekenen voordat een medewerker van HEM de leeftijd op afstand door een camerasysteem heeft geverifieerd. Onder meer supermarktketen Jumbo heeft met het systeem geëxperimenteerd.

In maart 2009 heeft het CBL – de branchevereniging voor de supermarktbranche en foodservicebedrijven – de Campagne gelanceerd. Vervolgens is in 2012 de Code verschenen. De Campagne en Code introduceren een minimumnorm voor de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de wettelijke leeftijdscontrole. Alle CBL-leden – waaronder Jumbo – hebben zich aan de Campagne en de Code gecommitteerd.

Vordering HEM

HEM stelt dat de Campagne en de Code, die uitgaan van leeftijdsverificatie door de kassamedewerker, het gebruik van het Ageviewers-systeem uitsluiten. Om die reden heeft HEM het CBL en Jumbo aansprakelijk gesteld voor een overtreding van het kartelverbod.

Beoordeling hoger beroep

Het Hof overweegt dat de Code en de Campagne slechts minimumnormen bevatten en het CBL-leden vrij staat om op een nadere (verdergaande) manier aan de verificatieverplichting invulling te geven. Naar het oordeel van het Hof is het tevens mogelijk dat supermarkten het Ageviewers-systeem uit praktische overwegingen niet hebben aangeschaft (bijvoorbeeld omdat klanten bij gebruikmaking van het systeem moeten worden gefotografeerd).

Verder heeft het CBL er volgens het Hof terecht op gewezen dat, nadat de Campagne was gelanceerd, supermarkten nog geruime tijd met het Ageviewers-systeem hebben geëxperimenteerd. Dit onderschrijft naar het oordeel van het Hof dat de Campagne (en de Code) en het Ageviewers-systeem naast elkaar kunnen bestaan.

Gezien het voorgaande kan volgens het Hof niet worden geconcludeerd dat in strijd met het kartelverbod is gehandeld.