Gelir İdaresi Başkanlığı 15 Aralık 2019 tarihinde internet sitesinde paylaştığı duyuru ile 1 Ocak 2020’den itibaren vergi dairesi müdürlüklerince takip ve tahsilatı yapılmakta olan vergi, harç, ceza ve diğer alacakların vergi daireleri vezneleri haricinde yalnızca kamu bankaları (T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Vakıf Katılım Bankası A.Ş., Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.) ve Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. (PTT) vasıtasıyla tahsiline devam edileceğini açıkladı.

Duyuruya göre; 1 Ocak 2020’den itibaren vergi dairesi müdürlükleri, PTT ve kamu bankaları dışındaki bankalar tarafından nakden, hesaptan, çekle, banka kartı, havale ve EFT yoluyla vergi tahsilatı yapılmayacaktır. 

Ancak aynı duyuruda bazı tahsilatların kredi kartı kullanmak suretiyle özel bankalar aracılığıyla yapılmasına devam edileceği de açıklandı. Buna göre; gelir vergisi (gayrimenkul/menkul sermaye iradı, ücret, diğer kazanç ve iratlardan kaynaklı gelir vergisi), motorlu taşıtlar vergisi, trafik idari para cezası, Karayolları Taşıma Kanunu idari para cezası, geçiş ücreti ve idari para cezası, diğer idari para cezaları, mali yapılandırma kanunları, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında taksitlendirilmiş borçlar, tapu harcı, yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı, öğrenim kredisi ve katkı kredi borçları, pasaport harcı ve değerli kağıt bedeli, sürücü belgesi harcı ve değerli kağıt bedeli, T.C. kimlik kartı bedeli, yurt dışına çıkış harcı, Göç İdaresi ikamet harcı, ikamet tezkeresi defter satış bedeli, tek giriş vize harcı, ecrimisil gelirleri, veraset ve intikal vergisi borçlarının kredi kartı kullanılmak suretiyle özel bankalar aracılığıyla tahsilatına devam edilecektir.