Goed nieuws voor rechthebbenden, het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) heeft de reikwijdte van het auteursrecht nog verder uitgebreid. In het arrest Filmspeler heeft het HvJEU vastgesteld dat zowel de verkoop van een fysiek apparaat waarmee online streams kunnen worden bekeken, als het streamen zelf inbreuk kan opleveren. In dit artikel wordt de beslissing besproken en de implicaties ervan.

Klik hier voor het hele artikel.