In 2014 zijn er weer veel wetten gewijzigd. Dit heeft tot gevolg dat veel wettenbundels gedateerde wetteksten bevatten. Dit is niet alleen onhandig, maar vormt ook een juridisch risico.

Om deze reden hebben wij een pdf gemaakt van een aantal wetten die onmisbaar zijn voor mensen die werkzaam zijn in het bestuurs- en omgevingsrecht.

Van deze wetten hebben we twee versies gemaakt:

  1. Een doorlopende versie van de wettekst zoals deze luidt sinds 1 januari 2015; en
  2. Een versie waarin de wettekst van 1 januari 2014 is vergeleken met de wettekst van 1 januari 2015 (de ‘compare’).

U kunt deze twee versies van de volgende wet- en regelgeving hier downloaden:

1. Algemene wet bestuursrecht (Awb):

doorlopende tekst

compare

2. Wet ruimtelijke ordening (Wro):

doorlopende tekst

compare

3. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

doorlopende tekst

compare

4. Wet milieubeheer (Wm):

doorlopende tekst

compare

5. Crisis- en herstelwet:

doorlopende tekst

compare

6. Woningwet:

doorlopende tekst

compare

7. Besluit ruimtelijke ordening (Bro):

doorlopende tekst

compare

8. Besluit omgevingsrecht (Bor):

doorlopende tekst

compare

9. Regeling omgevingsrecht (Mor):

doorlopende tekst

compare

10. Activiteitenbesluit:

doorlopende tekst

compare

11. Activiteitenregeling:

doorlopende tekst

compare

12. Besluit m.e.r.:

doorlopende tekst

compare

13. Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet:

doorlopende tekst

compare

14. Bouwbesluit 2012

doorlopende tekst

compare