21 Eylül 2020 tarihli ve 94 sayılı MA | Gazette’de yer verdiğimiz kullanılmış malların yenilenerek tekrar satışa sunulmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 22 Ağustos 2020 tarihli ve 31221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

2 Eylül 31586 tarihli ve 31574 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) ile ilgili Yönetmelik’te değişiklikler yapıldı.

Değişiklik Yönetmeliği’nin önemli hükümleri aşağıdaki gibi özetlenebilir:

  • maddenin (j) bendinde yer alan “kendi veya” ibaresi kaldırılmıştır.
  • Elektronik kimlik bilgisi bulunan ürünlerin yenilenmesi için en az bir yıl önceye ait veri, ses veya SMS trafik verisinin bulunması ve trafik bilgilerinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan teyit edilmesi zorunludur.
  • Kullanılmış malın değerlemesinin, malın teslim alınmasından itibaren üç iş günü içerisinde tamamlanması gerekmektedir.
  • Yenileme merkezleri, başlangıç ​​sermayesi şartı dışında Yönetmelik hükümlerini yerine getiren şubeler açabilir.
  • Yenilenen ürünler, yenileme süreçleriyle ilgili bilgi veren bilgi etiketini içermelidir.

Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Yazı ilk olarak, Moroğlu Arseven’in iki haftada bir yayımlanan bülteni MA | Gazette’de yer almıştır.