Kernpunten

  • Met een maatschap kan u controle voorbehouden.
  • Delen van een maatschap kan u zonder schenkbelasting schenken.
  • Als u vruchtgebruik voorbehoudt bij een onbelaste schenking, claimt de Vlaamse Belastingdienst ook na 3 jaar erfbelasting.

______________________________________________________

U hebt uw onderneming verkocht, met de opbrengst een effectenportefeuille gekocht en de effectenportefeuille ingebracht in een maatschap. Met de maatschap wil u controle voorbehouden.

U wil de delen van de maatschap schenken met voorbehoud van vruchtgebruik, om naast controle ook inkomsten voor te behouden. Als vruchtgebruiker hebt u recht op de dividenden en interesten van de effecten in de portefeuille.

U wil de delen schenken voor notaris in Nederland. U hebt het altijd zo begrepen dat er dan geen schenkbelasting verschuldigd is in het Vlaams Gewest. Er zou ook geen erfbelasting verschuldigd zijn in het Vlaams Gewest, op voorwaarde dat u de schenking 3 jaar overleeft.

Nu hoort u van uw schoonbroer dat er ook na 3 jaar nog erfbelasting zou verschuldigd zijn!

Uw schoonbroer heeft het bij het rechte eind. Voor schenkingen vanaf 1 juni 2017 neemt de Vlaamse Belastingdienst het standpunt in dat er bij het overlijden van de vruchtgebruiker van de delen van de maatschap altijd erfbelasting moet betaald worden, als er geen schenkbelasting is betaald. Het maakt daarbij niet uit of de schenking op datum van overlijden al langer dan 3 jaar tevoren is gedaan.

Toch wil u schenken om erfbelasting te vermijden. U wil daarbij inkomsten en controle voorbehouden op de effectenportefeuille, en u betaalt liever geen schenkbelasting. Hoe pakt u dat het beste aan?