Onlangs werd een interessante uitspraak gedaan door het EU Gerecht over een conflict inzake modelrechten versus merkrechten. Het EU Gerecht oordeelde in een zaak over verpakkingen voor snoep dat een geregistreerd model nietig moest worden verklaard vanwege verwarringsgevaar met een (ouder) merkrecht.

In 2007 werd de vormgeving van onderstaande Mik Maki-snoephouder als Gemeenschapsmodel geregistreerd voor houders/doosjes/verpakking van snoepgoed.

De houder van het merk Tic Tac dient een vordering tot nietigverklaring van dit model in, op grond van een vormmerkregistratie voor deze vorm:

Nietigheid en verwarringsgevaar

De Gemeenschapsmodellenverordening bepaalt dat een gemeenschapsmodel nietig kan worden verklaard indien in een later model van een onderscheidend teken gebruik wordt gemaakt en het Gemeenschapsrecht of het recht van de lidstaat dat op dat teken van toepassing is, de houder van het recht op het teken toestaat dat gebruik te verbieden.

Op grond van het merkenrecht kan een merkhouder het gebruik van een teken verbieden wanneer er verwarringsgevaar bestaat. Daarvan is sprake wanneer het relevante publiek een link legt tussen de producten en diensten als afkomstig van dezelfde onderneming.

Het gaat daarbij om een globale beoordeling, waarbij alle relevante omstandigheden van het geval worden meegenomen. Bij het beoordelen van overeenstemming tussen twee tekens zijn drie aspecten relevant:

  • de visuele gelijkenis (het beeld van het merk),
  • de auditieve gelijkenis (het uitgesproken klankbeeld) en
  • de begripsmatige (conceptuele) gelijkenis.

Daarnaast wordt de soortgelijkheid van de producten en/of diensten beoordeeld, waarbij een geringe mate van soortgelijkheid tussen de producten en/of diensten kan worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en andersom.

De beoordeling

Het relevante publiek dat in dit geval als uitgangspunt bij de beoordeling kan worden genomen is het publiek met een laag aandachtsniveau, gezien het feit dat snoepgoed een veel verkocht product is met een vaak lage prijs.

Wat betreft de soortgelijkheid van producten wordt geoordeeld dat sprake is van een hoge mate van soortgelijkheid. Hierna wordt overgegaan tot de globale beoordeling van de visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming.

Er is volgens het Gerecht in dit geval sprake van visuele overeenstemming. Het gaat in beide gevallen om een transparante en rechthoekige verpakking met een ondoorzichtige witte deksel. Daarnaast worden de voor- en achterkant in beide gevallen aan elkaar verbonden door het etiket/label. Het model vertoont weliswaar enkele verschillen met de merkregistratie, zoals de gebogen randen van het doosje en de plaatsing van het Mik Maki logo, maar die verschillen wegen niet op tegen de visuele overeenkomsten.

Het feit dat één van de registraties een met snoep gevulde houder omvat, wordt bij de beoordeling van de visuele overeenstemming buiten beschouwing gelaten aangezien het snoep zelf geen specifiek onderdeel van de registratie is.

Het Gerecht merkt op dat in dit geval geen auditieve of conceptuele vergelijking aan de orde is, aangezien de merkregistratie geen woord-elementen bevat en beide registraties geen specifieke betekenis uitdragen.

Daarnaast wordt opgemerkt dat het onderscheidend vermogen van het merk gering is, gezien de afwezigheid van onderscheidende en dominante bestanddelen in de merkregistratie. Het is een standaard houder die kan worden gevuld met verschillende producten (bijvoorbeeld snoep). De visuele overeenstemming in combinatie met de hoge mate van soortgelijkheid van de producten brengt echter toch mee dat sprake is van verwarringsgevaar.