De introductie van het Unitair Octrooi en het Unified Patent Court (UPC) is verder vertraagd door de laatste politieke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk en een rechtszaak die aanhangig is gemaakt bij het Duitse grondwettelijke hof (het Bundesverfassungsgericht). Het voorbereidend comité van het UPC is hoopvol dat het begin 2018 operationeel kan worden, maar verdere vertraging is niet uit te sluiten.

Het Unitair Octrooi is een octrooi met eenheidswerking en biedt (uiteindelijk) de mogelijkheid om met één enkel verleend octrooi bescherming te verkrijgen in de gehele Europese Unie (EU) – vooralsnog met uitzondering van Kroatië, Polen en Spanje. Ten minste 13 lidstaten, waaronder in ieder geval Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, dienen de UPC-overeenkomst te ratificeren, wil het Unitair Octrooi definitief doorgang vinden. Door de huidige situatie in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, oftewel twee van de verplicht te ratificeren landen, loopt de initiële planning van het Unitair Octrooi en het UPC verder uit.

Voor een uitgebreide uiteenzetting van de problematiek die speelt, waaronder de gevolgen van Brexit, verwijzen we u graag naar ons Engelstalige artikel over dit onderwerp.

Voor een verdere achtergrond van het systeem van het Unified Patent Court en het verschil tussen het Unitair Octrooi en het bestaande Europees octrooi, verwijzen wij naar ons eerder gepubliceerde artikel.

Uiteraard houden we u op de hoogte over verdere ontwikkelingen met betrekking tot (de introductie van) het Unitair Octrooi en het Unified Patent Court.