Na jaren onderhandelen werd op 14 juli 2015 in Wenen hetJoint Comprehensive Plan of Action (“JCPOA”) getekend door de E3/EU+3 landen en Iran. Het akkoord is gericht op het inperken van het nucleaire programma van Iran in ruil voor de stapsgewijze afbouw van VN, VS en EU sancties tegen Iran. De JCPOA omvat onder andere een verificatie mechanisme, een implementatieplan evenals een uiteenzetting met betrekking tot de verplichtingen van JCPOA partijen gerelateerd aan het afbouwen van de voorgenoemde sancties. Het openen van de Iraanse markt naar aanleiding van het opheffen van sancties zal grote gevolgen hebben voor verscheidene bedrijfssectoren, zo ook voor de (Europese) luchtvaartindustrie.

Klik hier voor een overzicht betrekking hebbende op het afbouwen van EU sancties tegen Iran, met speciale relevantie voor de luchtvaartindustrie. LET OP: op dit moment blijft het EU sanctieregime tegen Iran van toepassing.