18 травня 2016 року, набув чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України
«Про захист економічної конкуренції» щодо підвищення ефективності системи контролю за економічними концентраціями» (далі «Закон»), який був прийнятний Верховною Радою 26 січня 2016 року.

  1. Встановлюються нові, більш високі порогові показники, при досягнені яких необхідне попереднє одержання дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію, а саме у випадках, коли:

  • сукупна вартість активів або сукупний обсяг реалізації товарів учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, за останній фінансовий рік, у тому числі за кордоном, перевищує суму, еквівалентну 30 мільйонам євро, при цьому вартість (сукупна вартість) активів або обсяг (сукупний обсяг) реалізації товарів в Україні не менш як у двох учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, перевищує суму, еквівалентну 4 мільйонам євро, у кожного; або
  • сукупна вартість активів або обсяг реалізації товарів в Україні суб’єкта господарювання, щодо якого набувається контроль, або суб’єкта, активи, частки (акції, паї) якого набуваються у власність чи одержуються в управління і користування, або хоча б одного із засновників створюваного суб’єкта господарювання, з урахуванням відносин контролю, за останній фінансовий рік перевищує суму, еквівалентну 8 мільйонам євро, і при цьому обсяг реалізації товарів хоча б одного іншого учасника концентрації, з урахуванням відносин контролю, за останній фінансовий рік, у тому числі за кордоном, перевищує суму, еквівалентну 150 мільйонам євро.
  1. Встановлюється спрощена процедура розгляду заяв про надання дозволу на концентрацію, тривалістю 25 календарних чи робочих днів, яка може застосовуватися якщо:

  • лише один учасник концентрації здійснює діяльність на території Україні, або
  • сукупна частка учасників концентрації на одному і тому самому товарному ринку не перевищує 15 відсотків, або
  • частки або сукупні частки учасників концентрації не перевищують 20 відсотків на товарних ринках, на яких реалізується продукція (товари, роботи, послуги), без придбання або реалізації якої господарська діяльність будь-якого іншого учасника концентрації, є неможливою.
  1. Встановлюється можливість проведення попередніх консультацій з Антимонопольним комітетом України стосовно інформації та документів, необхідних для розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію або узгоджені дії.

  2. Встановлюється можливість узгодження з Антимонопольним комітетом зобов’язань (що усувають відповідний негативний вплив на конкуренцію), які готові взяти на себе учасники концентрацій або узгоджених дій, у разі, коли Антимонопольний комітет попередньо встановлює підстави для заборони таких узгоджених дій чи концентрації.

Законом також передбачено, що Антимонопольний комітет повинен відмовити в розгляді заяви про надання дозволу на концентрацію в разі ненадання відомостей про кінцевих власників суб’єктів господарювання – учасників концентрації.

Також у 4 рази збільшується плата за подання заяв про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію, надання попередніх висновків стосовно узгоджених дій, концентрації та висновків у формі рекомендаційних роз'яснень.

Слід зазначити, що Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання (Положення про концентрацію), ще не відображає відповідних змін в Законі «Про захист економічної конкуренції». Отже, поки не будуть внесені відповідні зміни до Положення про концентрацію не зовсім зрозуміло, як на практиці буде працювати, наприклад, спрощена процедура розгляду заяв про концентрацію, передбачена Законом.