Voor veel zorgaanbieders is de regelgeving voor palliatieve zorg onduidelijk. Dit blijkt uit onderzoek van de NZa naar knel- en verbeterpunten in de palliatieve zorg. De NZa publiceert daarom een informatiekaart voor zorgaanbieders waarin zij zorgaanbieders informeert over de bekostiging van palliatieve zorg en een toelichting geeft op veel gestelde vragen. Naast de informatiekaart publiceert de NZa zeven verbeterpunten om bekostiging voor palliatieve zorg verder te ontwikkelen en daarmee zorg op maat en samenwerking tussen verschillende zorgprofessionals vaker mogelijk te maken. De NZa wil bijvoorbeeld de bekostiging vereenvoudigen en de regionale samenwerking stimuleren. Verbeteracties liggen volgens de NZa niet alleen bij de NZa zelf, maar ook bij het ministerie van VWS, zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

Lees hier de volledige Zorg News Update van week 29