Na een nachtje Carré wordt Asa, lijsttrekster bij het ACV, 5 dagen voor de sociale verkiezingen, slachtoffer van een verkeersongeval. Kan het ACV de overleden Asa nog vervangen?

Representatieve werknemersorganisaties kunnen tot de 14e dag voor de verkiezingen een kandidaat die voorkomt op de aangeplakte lijsten vervangen, na raadpleging van de werkgever, indien één van de volgende gevallen zich voordoet:

  1. de kandidaat overlijdt;
  2. de kandidaat neemt ontslag;
  3. de kandidaat neemt ontslag als lid van de organisatie die hem/haar heeft voorgedragen;
  4. de kandidaat trekt zijn/haar kandidatuur binnen de voorgeschreven termijn in;\
  5. de kandidaat is veranderd van categorie.

Een formulier “vervanging van een kandidaat” (formulier 31) dat beschikbaar is op de website van de FOD WASO, moet vervolgens worden overgemaakt aan de werkgever.

De nieuwe kandidaat zal op de lijst voorkomen, naargelang de keuze van de organisatie die zijn/haar kandidatuur heeft voorgedragen, ofwel op dezelfde plaats als de kandidaat die hij vervangt, ofwel als laatste kandidaat aan het einde van de lijst.

In dit concrete geval zal het ACV Asa echter niet meer kunnen vervangen aangezien de uiterste datum reeds verstreken is.

Asa zal postuum verkozen kunnen worden voor de sociale verkiezingen. Omdat Asa zelf niet meer als vertegenwoordiger kan optreden, zal een plaatsvervanger in haar plaats treden.

Klik hier om meer artikelen in de Q&A – Sociale verkiezingen serie te lezen.