Poslanci České pirátské strany iniciovali návrh, který měl umožňovat založení obchodní společnosti za jeden den, přičemž smyslem tohoto návrhu bylo celý proces zjednodušit a motivovat lidi k vlastnímu podnikání. Důvodem pro přípravu návrhu byla rovněž skutečnost, že podnikatelské prostředí pro začínající podnikatele se v České republice neustále zhoršuje, což dokládá pokles České republiky během uplynulých dvou let v žebříčku Světové banky v kategorii začátek podnikání o více než padesát míst až na současné 134. místo žebříčku. Česká republika v tomto směru zaostává za celou řadou rozvojových zemí včetně Rwandy, Nigeru, Nigérie či Burkiny Faso.

Pirátský návrh počítal mimo jiné s tím, že by založení společnosti bylo možné online a tato varianta by se stala alternativou k současnému postupu, který měl zůstat zachován. Zároveň automatizací celého procesu by došlo k poklesu nákladů spjatých se založením společnosti. Návrh však poslanci ANO, ČSSD a KSČM při hlasování dne 11. 2. 2020 již v prvním čtení nepodpořili a Poslanecká sněmovna jej vrátila k dopracování. Údajnými důvody pro odmítnutí návrhu byla jeho legislativní nedostatečnost a nepotřebnost, neboť dle poslanců ANO je možné společnost za jeden den založit již dnes. V praxi ovšem jen samotný proces získání živnostenského oprávnění pro volnou živnost trvá zpravidla pět pracovních dní.

Nicméně nelze popřít, že poslanecký návrh měl své nedokonalosti, kupříkladu se specializoval pouze na volnou živnost a nepokrýval tedy celé podnikatelské spektrum. Rovněž nedostatečně řešil problematiku identifikace zakladatele či ověřování dalších potřebných dokumentů.

Postup poslanců, kteří návrh poslali k přepracování a nikoli do druhého čtení, v praxi znamená, že se návrh s největší pravděpodobností nestihne schválit do dalších voleb, tedy do podzimu roku 2021 a předvolební sliby strany ANO ohledně „možnosti založení firmy online a za 18 minut“ tak nebudou realizovány. Přesto iniciátoři návrhu po hlasování apelovali na vládu, aby předestřela své výhrady a zbývající čas do nových voleb mohl být alespoň využit k jejich zapracování.