Vooral uitwisseling van concurrentiegevoelige informatie is een aandachtspunt

In 2016 was er veel aandacht voor de lopende onderzoeken van de ACM in de havensector. Ook ging het over de ontstane onzekerheid bij ondernemingen over welke vormen van samenwerking in de haven mededingingsrechtelijk nu wel en niet geoorloofd zijn.

De ACM spitst haar aandacht nu tevens toe op de vraag welke informatie wordt uitgewisseld tussen bedrijven en brancheverenigingen in de haven- en transportsector, en om welke redenen dit gebeurt. “Het gaat de ACM erom dat er geen concurrentiegevoelige informatie wordt uitgewisseld. Informatie over prijzen, voorraden, klanten, offertes, investeringen en marktaandelen is al gauw concurrentiegevoelig.” Bedrijven die concurrentiegevoelige informatie uitwisselen handelen al snel in strijd met de mededingingsregels en kunnen daarvoor een hoge boete krijgen. Dit geldt overigens ook voor bedrijven die alleen maar eenzijdig concurrentiegevoelige informatie ontvangen.

Contact Twijfelt u of uw bedrijf concurrentiegevoelige informatie uitwisselt? Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze mededingingsadvocaten. Wij bieden u graag ondersteuning en kunnen u nader informeren over de toepassing van de mededingingsregels en de bevoegdheden van de ACM.