Op 27 maart 2019 werd het ministerieel besluit tot wijziging van diverse formulieren behorend bij het omgevingsvergunningenbesluit naar aanleiding van de wijzigingen inzake de archeologienota, gepubliceerd in het Staatsblad.

De beslissing om de bekrachtiging van de archeologienota af te schaffen, die midden vorig jaar genomen werd na een grondige evaluatie van het onroerenderfgoeddecreet, wordt nu concreet gemaakt. Het huidige model 32B wordt vervangen door een nieuwe versie, namelijk ‘Archeologienota’.

Daarnaast worden nog een aantal andere zaken gewijzigd, waaronder de vraag wie subsidies voor archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem kan aanvragen.

Het volledige besluit vindt u hier.