Vládní návrh zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv) prošel jako sněmovní tisk č. 646 prvním čtením v Poslanecké sněmovně.

Cílem navrhovaného zákona je zvýšení dostupnosti, přehlednosti a srozumitelnosti platného práva a usnadnění, zkvalitnění a zefektivnění jeho tvorby ve všech stadiích legislativního procesu.

Návrh přináší právně závaznou elektronickou publikaci práva, včetně právní závaznosti úplného (konsolidovaného) znění právních předpisů, plnou elektronizaci legislativního procesu, tvorbu a schvalování novel právních předpisů včetně úplného znění a sjednocení pravidel pro odůvodňování právních předpisů pro všechna stadia legislativního procesu.

Součástí návrhu je i vytvoření informačního systému elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka) a elek- tronické tvorby právních předpisů (e-Legislativa).

Předpokládaný termín nabytí účinnosti je 1. ledna 2019.