Crna Gora i Slovačka Republika imaju prijateljske odnose i sadržajnu saradnju u mnogim oblastima od uzajamne važnosti, što potvrđuje i kontinuirani politički dijalog na visokom nivou. Postoji obostrani interes za snaženje dobre saradnje u različitim oblastima.

Odnosi dvije zemlje dodatno su ojačani kroz saradnju u okviru multilateralnih foruma i organizacija, a intenzivna saradnja odvija se u okvirima široke normativno pravne osnove, čemu će doprinijeti i zaključivanje Sporazuma o socijalnom osiguranju.

Ministar rada i socijalnog staranja Boris Marić i ministar vanjskih i evropskih poslova Miroslav Lajčak, potpisali su 20. maja 2016. godine, Bilateralni sporazum o socijalnom osiguranju.

Sporazumom između Crne Gore i Slovačke Republike o socijalnom osiguranju, građanima, odnosno osiguranicima država ugovornica, na bazi reciprociteta, obezbjeđuju se prava iz socijalnog osiguranja.

Sporazumom su obuhvaćene sve oblasti socijalnog osiguranja:

  • - Penzijsko i invalidsko osiguranje,
  • - Zdravstveno osiguranje,
  • - Zdravstvena zaštita i materinstvo,
  • - Osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti,
  • - Novčana naknada za slučaj nezaposlenosti i
  • - Dodatak za djecu.

Uputstvo o pružanju zdravstvene žaštite inostranim osiguranicima za vrijeme privremenog boravka u Crnoj Gori doneseno 01.07.2017

Osiguranici iz Republike Slovačke sa kojima je zaključen sporazum o socijalnom osiguranju na principu osiguranja, za vrijeme svog privremenog boravka u Crnoj Gori, imaju pravo na hitnu zdravstvenu zaštitu.

Osiguranici koji koriste zdravstvenu zaštitu na osnovu ovakvog sporazuma ne plaćaju neposredno naknadu za pružene zdravstvene usluge, već se troškovi zdravstvene zaštite obračunavaju između fondova zdravstvenog osiguranja država ugovornica.

Osiguranici Republike Slovačke, ostvaruju hitnu zdravstvenu zaštitu na osnovu Evropske kartice zdravstvenog osiguranja ili sertifikata evropske kartice.

Osigurano lice je dužno da se po dolasku u Crnu Goru, sa navedenom potvrdom, odnosno Evropskom karticom zdravstvenog osiguranja ili sertifikatom evropske kartice obrati nadležnoj organizacionoj jedinici Fonda za zdravstveno osiguranje u mjestu boravka, koja im izdaje drugu potvrdu (zdravstveni list-obrazac INO 1) sa kojom strani osiguranici neposredno ostvaruju zdravstvenu zaštitu u zdravstvenim ustanovama iz mreže zdravstvenih ustanova i drugim zdravstvenim ustanovama van mreže sa kojima je Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore zaključio ugovor o pružanju zdravstvene zaštite.