Uitspraken

(art. 6 Mw, art. 101 VWEU, exclusief afname- en leveringsbeding, eiser vordert nietigheid overeenkomst, vraag naar inbreuk mededingingsrecht kan niet worden beantwoord omdat de relevante markt in het kader van dit kort geding niet kan worden bepaald)

(art. 6 Mw, non-concurrentiebeding / relatiebeding, koopovereenkomst, nietigheid, mededeling nevenrestricties, niet voldaan aan stelplicht)

Nederland – Wetgeving