Medische implantaatschroeven kunnen tegen een douanetarief van 0% worden ingevoerd. Het Europese Hof van Justitie (HvJ) heeft dit onlangs beslist in de zaak Stryker (c-51.16). Meer in het bijzonder heeft het HvJ in deze zaak beslist dat deze schroeven moeten worden ingedeeld onder goederencode 9021 als zijnde orthopedische artikelen dan wel artikelen voor de behandeling van breuken in het beendergestel.

Voorheen was de praktijk dat dergelijke implantaatschroeven overeenkomstig reguliere (in een bouwmarkt aangeboden) schroeven werden geclassificeerd waarvoor wél douanerechten waren verschuldigd bij invoer – 7% voor titanium schroeven en 3,7% voor schroeven van roestvrijstaal. Deze praktijk was met name het gevolg van een door de Europese Commissie uitgevaardigde indelingsverordening (1212/2014) waarin bepaalde titanium implantaatschroeven zijn ingedeeld overeenkomstig reguliere schroeven. De motivering hierachter was, aldus de indelingsverordening, dat de objectieve kenmerken van deze implantaatschroeven volledig overeenkomen met reguliere schroeven.

Deze indelingsverordening heeft het HvJ impliciet overruled door over vergelijkbare medische implantaatschroeven te beslissen dat deze anders dan reguliere schroeven moeten worden ingedeeld. Dit motiveerde het HvJ met name met de stelling dat de in zijn zaak aan de orde zijnde schroeven:

  • zorgvuldig zijn afgewerkt;
  • geschikt zijn voor uiterst nauwkeurige toepassingsdoeleinden; en
  • worden ingebracht door middel van specifieke medische instrumenten.

Over genoemde indelingsverordening heeft het HvJ expliciet geen oordeel geveld. Dit omdat de in zijn zaak aan de orde zijnde implantaatschroeven niet identiek waren aan de in de indelingsverordening genoemde implantaatschroeven. Ondanks dit heeft de Europese Commissie genoemde indelingsverordening vervangen met indelingsverordening 2017/2243 waardoor nu ook de daarin genoemde implantaatschroeven tegen een douanetarief van 0% kunnen worden ingevoerd.

Voor partijen betrokken bij de invoer van medische implantaatschroeven kan het te adviseren zijn de impact van de Stryker-zaak vast te stellen en eventueel systeemaanpassingen of teruggaafverzoeken in gang te zetten. De fiscalisten van ons Zorgteam helpen u hier graag mee.