Щодо введення режимів підвищеної готовності та надзвичайної ситуації

26 січня 2015 р. набрало чинності Розпорядження Кабінету Міністрів України № 47-р «Про введення режимів підвищеної готовності та надзвичайної ситуації», відповідно до якого встановлюється режим надзвичайної ситуації в Донецькій та Луганській областях, а також режим підвищеної готовності в інших регіонах України.

Режим надзвичайної ситуації в Донецькій та Луганській областях

Режим надзвичайної ситуації встановлено відповідно до статей 13 і 14 Кодексу цивільного захисту України та не передбачає значного обмеження прав громадян та підприємств на відміну від режиму надзвичайного стану (що запроваджується Указом Президента України, який підлягає затвердженню Верховною Радою України).

При цьому законодавство України передбачає ряд заходів, що можуть вплинути на роботу підприємств, які знаходяться у регіонах, де введено режим надзвичайної ситуації. Зокрема, передбачається, що залежно від обставин, що склалися у зоні надзвичайної ситуації, керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації самостійно приймає рішення щодо (1) здійснення заходів з евакуації; (2) зупинення діяльності підприємств, розташованих у зоні надзвичайної ситуації, та обмеження доступу населення до такої зони; (3) залучення в установленому порядку до проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт необхідних транспортних засобів, іншого майна підприємств, розташованих у зоні надзвичайної ситуації; та (4) інші рішення, необхідні для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та забезпечення безпеки постраждалих. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 18 від 26 січня 2015 р. керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації є заступник голови Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій або інша визначена головою комісії особа.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №18 від 26 січня 2015 р. від було створено Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій («Комісія») та затвердив Положення про Комісію та її склад.  Комісія складається з Прем’єр-міністра України (голова Комісії), Віце-прем’єр-міністра України та представників міністерств на відомств. Комісія є постійно діючим органом, який забезпечує координацію діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, пов’язаної із забезпеченням техногенно-екологічної безпеки, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, організаційних заходів протидії терористичній діяльності та воєнній загрозі, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і реагування на них.

Режим підвищеної готовності в інших регіонах України

Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України № 47-р від  26 січня 2015 р. «Про введення режимів підвищеної готовності та надзвичайної ситуації» було режим підвищеної готовності в інших регіонах України (окрім Донецької та Луганської областей). 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №18 від 26 січня 2015 р.  у режимі підвищеної готовності Комісія уповноважена забезпечувати координацію заходів щодо запобігання виникненню надзвичайної ситуації державного і регіонального рівня,  створення резерву засобів індивідуального захисту та матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайної ситуації та ліквідації її наслідків, а також здійснювати інші дії, направлені на протидію терористичній діяльності та воєнній загрозі та запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і реагування на них.

З огляду на те, що законодавство не встановлює чітких вимог, які повинні забезпечуватись підприємствами у режимі  підвищеної готовності, передбачається, що конкретні заходи будуть визначені уповноваженими органами (Комісією, Державною службою з надзвичайних ситуацій (ДСНС), тощо). Ми будемо відслідковувати рішення державних органів про впровадження подальших заходів та повідомляти про них.

Крім того, Кабінет Міністрів 26 січня 2015 року прийняв розпорядження № 48-р, яким надав дозвіл на проведення перевірок сил цивільного захисту (включаючи деякі категорії підприємств) щодо дотримання вимог законодавства у сфері цивільного захисту. Рішення прийнято з метою підвищення готовності органів управління та сил цивільного захисту до реагування на надзвичайні ситуації в мирний час та особливий період, запобігання їх виникненню. Для цього Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та її територіальним органам разом з місцевими органами виконавчої влади надано дозвіл на проведення протягом лютого-березня 2015 р. перевірок стану готовності пунктів управління, захисних споруд і наявності планів цивільного захисту на особливий період і планів реагування на надзвичайні ситуації.