De rechtbank in Hamburg heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie prejudiciële vragen gesteld omtrent het gebruik van de term ‘glen’ voor whisky die niet afkomstig is uit Schotland. Dit naar aanleiding van het gebruik van de naam Glen Buchenbach voor een in Duitsland geproduceerde whisky.

Glen Buchenbach

De Duitse drankenproducent Waldhornbrennerei Klotz brengt diverse producten op de markt, waaronder whisky onder de naam Glen Buchenbach. De firma is gevestigd in de plaats Berglen, dat in het Buchenbachtal in de regio Zwaben in Zuid-Duitsland ligt. Op het etiket van de betrokken whiskyflessen wordt, naast het volledige adres van de Duitse producent en een gestileerde afbeelding van het blaasinstrument waldhorn, de volgende informatie vermeld: “Waldhornbrennerei; Zwabische single malt whisky vervaardigd in Berglen”.

‘Glen’ is Gaelic (oude Schotse taal) voor het Engelse woord ‘valley’, dat in het Duits vertaald wordt naar ‘tal’.

‘Scotch Whisky’ geografisch beschermde aanduiding

De Scotch Whisky Association (SWA) is een organisatie die met name als doel heeft de handel in Schotse whisky zowel in als buiten Schotland te beschermen. SWA heeft de Duitse rechter gevraagd het gebruik van de naam ‘glen’ te verbieden omdat dit gebruik naar haar mening afbreuk doet aan de geregistreerde geografische aanduiding ‘Scotch Whisky’.

SWA brengt niet alleen naar voren dat de aanduiding van die geografische herkomst zelf onder deze bescherming valt, maar ook alle vermeldingen die aan de beschermde geografische oorsprong doen denken, en anderzijds dat de naam ‘glen’ bij het beoogde publiek een associatie met Schotland en scotch whisky oproept, ook al zijn aan die naam nog andere vermeldingen over de Duitse oorsprong van het product toegevoegd.

Volgens SWA is het gebruik van ‘glen’ een indirect commercieel gebruik van scotch whisky en een zinspeling op scotch whisky en daarmee een onjuiste of misleidende aanduiding, hetgeen is verboden.

De Waldhornbrennerei is van mening dat SWA geen been heeft om op te staan omdat zij niet de indruk wekt dat de door haar aangeboden whisky Schots is.

De rechtbank in Hamburg heeft het Europese Hof hierop gevraagd of het gebruik van de term ‘glen’ voor whisky inbreuk maakt op de geregistreerde geografische aanduiding ‘Scotch Whisky’. Onlangs heeft de Advocaat-Generaal bij het Hof zijn advies uitgebracht in deze zaak.

Advies Advocaat-Generaal

De Advocaat-Generaal oordeelde dat ‘glen’ weliswaar van Gaelische oorsprong is, maar niet rechtstreeks naar Schotse whisky leidt, want ook veel Ierse en Canadese whisky’s gebruiken de term ‘glen’ in hun merken en op etiketten. Op het etiket van Glen Buchenbach staat duidelijk dat de whisky is gemaakt in Zwaben, de historische naam voor het deel van Duitsland rond het Zwarte Woud, en is het gebruik van ‘glen’ slechts een vervanging voor de Duits equivalent ‘tal’ - wat ook vallei betekent.

Het advies van de Advocaat-Generaal wordt doorgaans door het Hof overgenomen en het lijkt er op dat SWA een kater overhoudt aan deze zaak. In een vergelijkbare zaak in 2009, toen SWA een Canadese distilleerderij voor de rechter daagde over een whisky met de naam Glen Breton, afkomstig van de Glenora Distillery in Novia Scotia, viel de beslissing ook in het nadeel van SWA. In die zaak oordeelde een Canadese rechtbank dat de naam niet de indruk wekt dat het product uit Schotland komt.