Sinds 1 januari 2018 kunnen ondernemingen die hun intentie hebben aangekondigd om over te gaan tot een collectief ontslag met sluiting van onderneming in de zin van de Wet ‘Renault’, geen niet-recurrente resultaatsgebonden bonussen meer toekennen (Art. 79 Programmawet van 25 december 2017).

In de praktijk zagen we dikwijls dat ondernemingen nog een cao afsloten tot toekenning van deze bonus na de aankondiging van de volledige sluiting van de onderneming, zodat een deel van de vergoeding kon worden betaald in de vorm van een fiscaalvriendelijke bonus. De fiscus stelt deze bonus immers vrij van belastingen ten belope van een maximumbedrag van 2.880 euro netto (bedrag 2018). Sinds 1 januari 2018 is dit niet langer mogelijk.