De Wet Arbeidsmarkt in balans is op 28 mei 2019 aangenomen in de Eerste Kamer. Dit was de laatste horde die nog genomen moest worden voor de invoering van de wet per 1 januari 2020.

Het wetsvoorstel beperkt negatieve effecten van specifieke vormen van flexibele arbeid of maakt deze duurder en daardoor onaantrekkelijker. Ook beoogt het wetsvoorstel het aangaan van een vast contract aantrekkelijker te maken voor werkgevers.

Voor de inhoud van de wetswijzigingen verwijs ik naar mijn blog van 14 maart jl.

Ook werd gestemd over twee moties die tijdens het debat in de Eerste Kamer waren ingediend. Beide moties werden aanvaard.

De SGP diende een motie in om ‘gewetensbezwaarden’ te ontzien. De partij wil een aanpassing in het wetsvoorstel waaruit blijkt dat ontslag als gevolg van gewetensbezwaar geen reden kan zijn die wordt opgevoerd in de nieuwe cumulatiegrond.

VVD en CDA dienden een motie in waarin staat dat de regering voor de zomer 2019 met de uitwerking van voorstellen voor een nieuw ZZP-beleid moet komen. Daarbij moet een definitief tijdpad zijn, gericht op een adequate bescherming van ZZP’ers aan de onderkant van de arbeidsmarkt en maatregelen gericht op het tegengaan van schijnzelfstandigheid. Bent u benieuwd naar de gevolgen van de WAB voor uw onderneming of voor uw persoonlijke situatie. Neem dan contact met mij op.