6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a dayanılarak hazırlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") 5 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu yönetmelik ile taşınmaz ticareti tanımlanmış olup, bu faaliyetlere ilişkin yükümlülükler ile taşınmaz ticareti yapan işletmelerin alması gereken yetki belgesine ilişkin usul ve esaslar hakkında detaylı düzenlemeler getirildi.

Taşınmaz Ticareti (Komisyonculuk ve Yönetim) 

Taşınmaz alım satımı, pazarlanması ve kiralanmasına aracılık ile taşınmaza ilişkin danışmanlık ve yönetim faaliyetlerinin tamamı taşınmaz ticareti kapsamında değerlendirecektir.

Taşınmaz ticaretine yönelik hizmetler iş sahibi ve taşınmaz ticaretini yapacak işletme arasında yazılı olmalıdır. Sözleşmede yer alması gereken asgari hususlar detaylı bir şekilde yine Yönetmelikte düzenlenmiştir. 

Taşınmaz ticareti yalnızca işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler veya esnaf ve sanatkârlar tarafından yapılacak olup yetki belgesini almanın şartları ve işletmelerde bulunması gereken asgari koşullar yine Yönetmelik'te sıralanmıştır. 

Yetki Belgesi 

Yetki belgesi başvuruları, Ticaret İl Müdürlükleri'ne yapılacak olup her işletme için ayrı ayrı düzenlenecek ve başkasına devredilemeyecektir. Belgenin geçerliliği ise 5 yıl olacaktır. 

Yetki belgesi olmayan işletmelere ise işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeyecektir. Ancak bu düzenleme Yönetmelik'in yürürlük tarihinden itibaren 3 ay sonra uygulanmaya başlayacaktır.

Hâlihazırda taşınmaz ticareti ile iştigal eden ancak gelir veya kurumlar vergisi kaydı bulunan ve meslek odasına kayıtlı olan işletmelerin Yönetmelik'in yürürlük tarihinden itibaren 18 ay içerisinde yetki belgesi alması gerekmektedir. 

Mesleki Yeterlilik Belgesi 

Yönetmelik işletmelerde çalışacak personele ilişkin de bazı yeterlilik şartları getirmektedir. Buna göre, işletmelerde pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) veya emlak danışmanı (Seviye 4) ulusal yeterliliklerine dayalı mesleki yeterlilik belgelerinden birine sahip olması gerekmektedir.

Taşınmaz Gösterme Belgesi 

Alım satımına veya kiralanmasına aracılık edilen taşınmazın alıcı veya kiracıya gösterilmesi hizmeti verilirken her bir taşınmaz için ayrı ayrı taşınmaz gösterme belgesi düzenlenecektir. 

Hizmet Bedeli 

Alım satıma aracılık ile iştigal edenler satış bedelinin KDV hariç en fazla %4'ünü hizmet bedeli olarak alabilecektir. Bu bedel alıcı ve satıcı arasında eşit oranda paylaştırılacaktır. Kiralama hizmeti için ise en fazla bir aylık kira tutarı kadar hizmet bedeli talep edilebilecektir. 

Ceza

Yönetmelik'e aykırı davrananlar, defter, belge ve diğer kayıtlar ile bunlara ilişkin bilgileri vermeyenlere veya eksik verenlere ya da denetim elemanlarının görevlerini yapmalarını engelleyenlere Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da yer alan aykırılığın türüne göre 2.000 ila 30.000 TL arasında idari para cezası uygulanacak ve tekerrür durumunda ceza artırılacaktır.